Cvetni trg

Beograd
Ksenija Bulatović, Igor Čubra, Jelena Čubra, Biljana Mihajlović
2000.

Uobličena struktura predstavlja događaj u morfologiji grada.
Trg, paviljon i drvo – jedinstven arhitektonsko urbanistički volumen. Trg – mesto okupljanja, društvene razmene, slobodno kretanje.

Prepoznatljivost ukupne simbolike, sa tendencijom da postane dominantan motiv urbane percepcije Beograda.
Grad postaje sistem. Sistem se sastoji od događaja koji ga čine operativnim. Sistem ne poništava geometriju ili formu.
Stabilni, fiksni, pročišćeni oblici – jasna percepcija.
Jasno sažete primarne forme, zasnovane na morfološkom arhetipu, sa diskretnim supstrakcijama i upotrebom elemenata sekundarne plastike.

Paviljon i drvo – jedna arhitektonska celina. Trg – praznina je događaj. Organizacija unutrašnjeg prostora zasnovana je na konceptu fleksibilnosti i principima razvojnosti.