Delta clock 2000

Beograd
Ksenija Bulatović, „Arcvs“
1999.

Neutralnost u arhitektonskom izrazu sata, kao i njegova virtuelnost u pojavnosti, obezbeđuje nesmetano prisustvo u pluralističkom okruženju.
Tip naracije: kula – mašina za vreme.
Nesmetana komunikacija po horizontalnom planu oplemenjena vertikalnim smerom kretanja ka vidikovcu na vrhu kule – sata.

Instalirajte Flash da biste mogli da vidite sve sadržaje.

Kula - kretanje po vertikali u cilju sagledavanja kvaliteta i sadržaja okolnog prostora. Po poziciji vidikovac odaje vremeplov razvoja lokacije, dinamiku promene i metamorfozu kroz vreme.
Jasna geometrijska forma koja nosi zagonetnost i misteriju.
Igra svetlosti i senki otkriva nove dimenzije.
Arhitektura sata uključuje nove materijale, materijale budućnosti, u svom konstruktivnom sklopu.