Vlada Republike Srpska

Banjaluka
Igor Čubra, Ksenija Bulatović, Vesna Cagić Milošević
2004.

Položaj i gabarit objekta omogućili su ortogonalnu artikulaciju prostora kojoj i okruženje teži, formiranje pristupnog platoa u vidu trga koji je predviđen za javno korišćenje i zadržavanje zelenog fonda u celini tako da postoji i mogućnost njegovog dodatnog oplemenjavanja. U smislu arhitektonskog oblikovanja težilo se gradaciji prostora i oblika u zavisnost od vizure iz koje se objekat sagledava. Objekat je formiran adicijom dve proste geometrijske forme, tako da je pri sagledavanju iz udaljenih tačaka u prostoru primarna forma visoke spratnosti (P+15), a približavanjem do vizure trga vizuelnu dominaciju preuzima niži kubus (P+1) što u antropometrijskom smislu čitavu kompoziciju, uzevši u obzir njen značajan gabarit, čini prijatnijom. Gradacija je sprovedena i u smislu postepenog uvođenja korisnika u prostor: ulica, trg, natkriveni deo trga, ulazak u objekat.
Primenjeni materijali u obradi fasade su savremeni, strukturalna fasada od aluminijumskih elemenata i stakla sa visokim koeficijentom zaštite od sunčevog zračenja.
Konstruktivna koncepcija objekta je skeletna sa pečurkasto oslonjenim tavanicama na stubove, bez kapitela, ukružena seizmičkim armiranobetonskim platnima i jezgrima.