Idejno rešenje rekonstrukcije i Enterijera Dijagnostičkog centra

Prof. Petar Arsić, Ksenija Bulatović
2007.

U rekonstrukciji objekta primenjeni su drveni paneli u kombinaciji sa staklenim otvorima koji objektu daju zatvorenu i pravilnu formu koja simbolizuje zagarantovanu intimnost i diskreciju.
Umesto hladne sterilnosti koja je karakteristična za Enterijere medicinskih ustanova težilo se stvaranju prijatnog i opuštenog ambijenta kako bi se klijenti osetili sigurnije. Stoga dominira drvo kao materijal upotrebljen kroz velike zidne panele u kombinaciji sa platnima na kojima su printovi prirodne sredine.
Forme su svedene i nepretenciozne sa jasnom prostrornom organizacijom. Ceo prostor okupan je u belom difuznom svetlu tako da je osvetljenje još jedan činilac u postizanju efekta prijatnosti.