Projekat rekonstrukcije Novi Bazar - tržni centar

Bulevar Mihajla Pupina 1, Novi Sad
Bulatović Ksenija
2004/2005.

Rekonstrukcija objekta „Bazar“ Novi Sad, autorskog dela arhitekte Milana Miheliča (građeno 1968-1972) obuhvata manje izmene što se tiče konstrukcije objekta, obnavljanje zastarelih fasada i inoviranje Enterijera. Funkcija objekta je izmenjena u odnosu na postojeću i u skladu sa tim je rađen i novi projekat Enterijera.
Fasada je animirana igrom svetlosti i senki preko dana, a u večernjim časovima igrom svetala raznih boja koji daju život objektu.
Raznim elementima Enterijera, kao što su fontana, atrijumi, panoramski lift, eskalatori, dekorativni elementi i dr., kao i korišćenjem raznih efekata, oplemenjen je unutrašnji izgled objekta, a u skladu sa spoljašnjim izgledom.
Korišćene su oblikovne forme koje odgovaraju modernom izgledu postojećeg objekta.