Pristanište luke Beograd

Beograd
Ksenija Bulatović, Ivana Parte, Vladimir Ribar,
Vesna Cagić-Milošević
2003.

Dispozicija vertikalnih elemenata – jarbola – ali i najviše take vedute – tornja Saborne crkve, formira u sadejstvu sa naglašenom horizontalom ortogonalnu artikulaciju kompletne kompozicije, čiji je koren, upravo, u tački prolaska – otvorenoj kapiji kao paradigmi dobrodošlice, prijateljstva.
Jedra kao simbol luke, nautike, pasije za putovanjima, nostalgičnim krstarenjima Evropom, puritanske čistote života, reke, sa druge strane koje uspevaju da zadrže smirenost, otkrivanje prirode i strukture i kontrastiraju u metežu drumske mreže, brzini, gradovima, zajedno sa objektima formiraju zapravo intenzivan ambijent, koji pored osnovne funkcije odiše stavom pre svega o našem odnosu prema kvalitetu života i fantastičnoj privilegiji istog na ovakvoj lokaciji.