Konkurs „Trg golootočkih žrtava“ – III nagrada

Danilovgrad, Crna Gora
Bulatović Ksenija, Ivan Stefanović, Maja Milenković, Tijana Bogdanović
2007.

Trg se nalazi u samom centru Danilovgrada na ulazu u gradsku tržnicu.
Trg je jedinstven i pregledan. Cela arhitektonska kompozicija sa stepeništem i rampama kao i položajem česme, predstavlja krst upisan u pravougaonik dajući vrlo jasnu simboliku trga.
U dizajnu su se primenjivali standardni materijali iz okoline kao što su kamen, beton, staklo i metal. Pošto trg pripada malom gradu punom zelenila nije se insistiralo na velikim čistim popločanim zonama, već se kombinovalo sa zelenim površinama, postojećim drvećem i mikroambijentima sa klupama.
Mobilijarom je podignut ambijentalni ugođaj na najveći mogući nivo u skladu sa savremenim trendovima i pruža mogućnosti za odvijanje raznovrsnih aktivnosti.