Konkurs Park prijateljstva

Beograd
Ksenija Bulatović, Ilić Nataša, Jelić Marija
2008.

Park – svetlosti, energije i života treba da predstavljaju sinonime koji su glavni reprezenti novobeogradskog parka na ušću dveju reka Save u Dunav.Društveno, kulturno i fizičko uzdizanje su osnovne funkcije ovog novog urbanog parkovskog lokaliteta. Jedinstvo urbanog i ekološkog tkiva daje nove kvalitete i mogućnosti u životu jednoga grada.
Funkcionalne celine su izdeljene potezima poput razbacanih zrakova Sunca koji se polako stapaju u novobeogradsku matricu. Poentiranje pozicijom Opere na ušću dvaju reka u vizuelnoj je korespodenciji sa Kalemegdanom i postojećim Muzejem savremene umetnosti. Ekstenziju Muzeja savremene umetnosti po nama bi trebalo rešiti potpuno nenametljivo, pod zemljom, da se celovita i karakteristična arhitektura Muzeja ne bi poremetila. Podzemni sadržaji ekstenzije Muzeja formirali bi bogatu urbanu strukturu na krovu i bili bi u sadejstvu sa otvorenom scenom pored ovog objekta.
Bogatstvo sadržaja gde su samo neki navedeni projektom formiralo bi stecište stanovnika željnih društvenih, kulturnih i fizičkih aktivnosti.
Projektovanjem ove lokacije izvršili smo transformaciju javnog prostora, iz jedne polu uređene organizacije parka u jednu novu morfologiju urbanog uređenja parka sa multivalentnim funkcijama. Prilikom projektovanja, vodilo se računa o očuvanju prirodnog okruženja sa biljnim i životinjskim kulturama, kome smo dodali kompatabilne urbane parkovske funkcije koje su i ekološki podobne za ovu lokaciju.