Poslovni objekat

Milutina Milankovića, Beograd
Ksenija Bulatović, Branko Jovanović, Marija Radumilo, Mila Pralica, Daniela Perović
2008.

Objekat svojom koncepcijom predstavlja savremenu poslovnu građevinu. Položaj i gabariti zajedno grade dominantu u gradskom okruženju Novog Beograda.
Formu objekta čini jednostavna kompozicija nastala igrom linearno postavljenih masa. Mase su paralelno stapane u jednu snažnu celinu gde se i pored masivnosti jedinke prepoznaje način građenja i uticaj svih zasebnih elemenata koji su učestvovali u sintetizaciji kompozicije samog objekta.
Fasadna obloga, sa druge strane, svojom transparentnošću i ritmičkim smenjivanjem punog i praznog na samoj površini, ublažava formom i programom zadatu masivnost, i cini ga lakšim. Istom pričom objekat ne gubi svoju dominantnu poziciju u okruženju već se, naprotiv, uklapa u lokalitet.