Tipska menjačnica za Narodnu Banku Srbija

Ksenija Bulatović, Igor Čubra, Jelena Čubra
2002.

Oblikovanjem Tipske menjačnice trebalo je da se zadovolji funkcionalna potreba i da se estetskim oblikovanjem ulije poverenje građanima koje ovaj objekat treba da dožive kao ekspozituru banke.
Jednostavna forma sa frizom i stubovima na prednjoj strani asocira na antički pristup rešavanja monumentalnih objekata.
Ovaj objekat malog gabarita u svojoj biti ujedinjuje uobičajeni kiosk i ekspozituru banke.
Polja koja predstavljaju reklamne panoe prate društveni trend svog vremena.