Crnogorska akademija
nauka i umetnosti

Podgorica
Ksenija Bulatović, Jelena Čubra, Saša Naumović
1996.

Primarni oblik objekta od koga se počelo je „kocka“. Dodavanjem i oduzimanjem dobijen je organizam koji je spreman da primi traženu funkciju savremene Akademije nauke i umetnosti. Bogati sadržaji na otvorenom i zatvorenom prostoru potpuno se uklapaju u klimatske i estetske karakteristike ovog dela grada. Materijalizacija i način oblikovanja elemenata imaju svoje inicijacije u modernoj arhitetekturi i na savremeni način citira arhitektonseke segmente. Funkcija je pročišćena i jednostavna. Prostori teku i pretapaju se iz jedne namene u drugu.