Fontana ispred zgrade SDPR-a

Novi Beograd
Bulatović Ksenija, Andreja Mitrović, Slađana Meseldžija, Daniela Perović, „AL PUNTO“ natura design
2008.

Fontana ispred zgrade SDPR-a  se sastoji iz dva međusobno povezana segmenta, a to su: podužna fontana sa mlaznicama raspoređenim u ujednačenom ritmu i trougaonog, odnosno priamidalnog dela sa tri mlaznice koje polaze iz središta stranica piramide.
Piramidalni deo fontane je sačinjen od sivog granita i simbolizuje moć institucije ispred koje se fontana nalazi. Tri mlaza koji izlaze iz piramide simbolišu stremljenje ka visinama.
Podužni deo fontane sadrži ritmično raspoređene mlaznice u savršenom redu i simbolišu repeticiju, odnosno vreme. Fontana predstavlja viziju uspeha savremenog čoveka.