Hotel Platani

Trebinje
Bulatović Ksenija, Sasin Ivana, Perović Daniela, Meseldžija Slađana, Nestorović Božidar, Bunjak Ksenija

2009.

Rekonstrukciji postojećeg objekta u hotel „Platani“ u Trebinju, pristupilo se na dva nivoa – rekonstrukcijom prizemlja u recepciju i restoran i rekonstrukcijom sprata i potkrovlja u smeštajni deo.
U uređenju restorana korišćena je kombinacija savremenih elemenata sa tradicionalnim, karakterističnim za Trebinje. U uređenju kako restorana, tako i hotelskih soba, preovladavaju drvo i kamen  – kao prirodni materijali i veza sa okruženjem.
Hotel je rađen prema kategorizaciji hotela sa tri zvezdice. Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne, sa sopstvenim kupatilima. Opremeljene su prema vodećim svetskim trendovima, sa priključcima za telefon i internet.