Idejno rešenje ikonostatsa Hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg

Trebinje
Bulatović Ksenija, Sasin Ivana, Vujačić Igor
2009.

Rad na idejnom rešenju ikonostasa započet je blagoslovom Episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Grigorija Durića. Glavna ideja vodilja, kako u osnovnim rešenjima, tako i u detaljima, vođena je željom Episkopa Grigorija da ikonostas bude više mesto spajanja i komunikacije, a manje pregrada između oltara i naroda u hramu.
Ikonostas je sveden na osnovne ikone da bi odgovorio potrebi niskog tipa ikonostasa. Način smeštanja ikona takođe je bio vođen idejom što bolje komunikacije između oltara i naosa, pa je predloženo smeštanje ikona tako da sa bočnih strana ostaje prazan prostor do drvenog stubića. Ikona bi svojim gornjim i donjim delom direktno bila spojena sa ikonostasom, dok bi bočno bio prazan prostor.
Iz razgovora sa Episkopom Grigorijem shvatili smo da je najbolje enterijersko rešenje ikonostas izveden u drvetu. Kao završni deo u izradi ikonostasa predviđena je pozlata drveta.