Arhitektonski konkurs za opštegradski centar u Radničkoj ulici

Novi Sad
Bulatović Ksenija, Bunjak Ksenija, Nestorović Božidar, Aleksić Nikola, Perović Daniela, Meseldžija Slađana, Vujačić Igor

2009.

Predloženim arhitektonsko-urbanističkim rešenjem dobijena je prostorna organizacija novog gradskog centra, sa administrativnim sadržajima koji formiraju novi urbani ambijent uz Radničku ulicu.
Centar formiraju tri objekta tako da je kula P+10 postavljena uz Radničku ulicu, naglašavajući njen front, dok su dva galerijaska objekta P+4 slobodno postavljena u unutrašnjosti parcele.
Objekti imitiraju prirodnu morfologiju i stvaraju svojevrstan prostor komunikacije. Takva pokrenutost postiže se različitim geometrijama po spratovima.
Prosotor kao takav, teži da se kreće, menja, da bude uslovljen silama koje ga oblikuju, da pronadje konačan izraz... Ali u jednom trenutku on biva uhvaćen u pokretu, zamrzava se i stvara negativ prostora koji ga okružuje. Ono što je bila osnovna težnja jeste da se dobije simbioza te prostorne određenosti i nevidljivih impulsa koji ga oblikuju.