Konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje skloništa Crnoj Gori

Nestorović Božidar, Bunjak Ksenija, Bulatović Ksenija, Meseldžija Slađana, Perović Daniela, Vujačić Igor
2009.

Skloništa za pešake i bicikliste širom karakterističnih zona Crne Gore, osmišljena su kao savremena interpretacija tradicionalnih kuća tih oblasti, uz korišćenje isključivo prirodnih materijala - prvenstveno kamena, kao odličja crnogorskih krajeva.

Sklonište u planinskoj oblasti Crne Gore projektovano je kao savremena transformacija i modifikacija durmitorske kuće. Krov skloništa je piramidalan i drven. Kamen, kao glavni motiv ovih prostora, iskorišćen je u više oblika, gradacijski, prema tipu i veličini. Sitan, lomljeni kamen korišćen je za pod. Krupniji kamen je postavljen u žičane mreže, tako da formira zidove. Najkrupnije kamenje, pokriveno drvenim daskama iskorišćeno je za formiranje klupa unutar skloništa.

Sklonište u kontinentalnoj oblasti Crne Gore projektovano je kao savremeni izraz oblikovanja tradicionalne crmničke kuće. Krov je dvovodni, dok je čitava forma pokrenuta po dužini, radi formiranja platoa kao asocijacija na terase crmničke kuće. Ponovo su iskorišćeni kameni elementi poda, zidova i klupa.

Sklonište u primorskoj oblasti Crne Gore projektovano je kao savremena varijanta oblikovanja tradicionalne paštrovske kuće. Krov je jednovodni, sa padom prema moru. Sa druge strane nalazi se horizontalna čelična podela po kojoj je postavljeno zelenilo. Kamenim zidnim pregradama ograničava se prostor i stvara se veća senka, zbog klimatskih prilika.