„Vinsko selo“ kompleksa „Šipčanik“, Podgorica

Autorski tim: Ksenija Bulatović, Ksenija Bunjak, Slađana Meseldžija, Daniela Perović, Igor Vujačić, Andreja Mitrović Konsultant: Branko Lompar
2009.

Lokacija Vinskog sela ubicirana je u kompleksu Šipčanik, koji se nalazi na istočnoj strani Podgorice prema Tuzima. Kompleks tangira saobraćajnica koja povezuje Podgoricu, Tuzi i granični prelaz Božaje.
Na samom vrhu brda Šipčanik nalazi se arheološki lokalitet, čiji je oblik i položaj poslužio za razvoj koncepta. Koncentrične izohipse uzvišenja podsećaju na otisak prsta, međutim identitet prostora nije jedinstven. Glavni cilj projekta je bio stvoriti novi identitet prostora – jedinstveni otisak prsta sačinjen od novih izohipsi – platoa i tradicionalnih kuća, moderno interpretiranih. Na mestu postojećeg makadamskog puta smeštene su rampe i stepenice – glavni pešački pristup objektima kompleksa. Rampe vode do pjaceta sa kojih se dalje pristupa objektima. Na pjacetama i zidovima kaskada planski je uvedeno novo zelenilo, kako bi se ostvario utisak minimalne intervencije na postojećem uzvišenju. Pjacete su namenjene okupljanju većeg broja ljudi i na njima se nalaze letnje trase, bazen, restorani. Na taj način prostor je postao mesto sastajanja ljudi, dajući ovoj lokaciji novi identitet.
Objekti su zamišljeni kao dva tipa – objekti u okviru »zelenih« kaskada i samostojeći – moderna interpretacija tradicionalnih kuća. Težilo se ostvarivanju kontinuiteta i cjelovitosti prostora. Materijali su prirodni i ekološki – drvo, staklo, vegetacija.