Stambena zgrada u Trebinju

2010.

Objekat se nalazi u Trebinju. Smešten je na obali reke, te je i orijentisan ka njoj. Zgrada ima prizemlje i četiri sprata i podeljena je na dve funkcionalne zone – lokali i stanovanje.
U formi i materijalizaciji fasade ističu se u tri zone – prizemlje u staklu, prva dva sprata u kombinaciji stakla i kamenih ploča i poslednja dva sprata sa drvenim panelima.
Glavna fasada objekta orijentisana je ka reci i na njoj dominiraju terase – zatvorenijeg tipa na prva dva sprata i otvorenije na druga dva.
Na krovu objekta formirana je bašta. Zelenilo sa krova, kao i upotrebljeni prirodni materijali – kamen i drvo, imaju za cilj uklapanje objekta u neposredno okruženje uz zadržavanje modernog izraza.