Symbiosis

2010.

Simbiotika – spoj duha i materije. Duh – biće – čovek, materija – arhitektura. Simbioza tvarnog i netvarnog. Simbiotička arhitektura može čoveku da pruži okruženje gde bi on mogao da postane bolji. Simbiotička arhitektura nalazi svoje izvore u primarnim bićima i ćelijama. Potrebno je izvršiti analizu ovih primera koji će dati smernice za dalji razvoj forme i materijalizacije. Kako napraviti prostor po meri čoveka, odnosno njegove duše? Uzeti u obzir meru čovekovog tela i širinu čovekove duše. To je kosmos. Čovek zauzima prostor, okružuje ga energijom – to su zidovi. Objekat diše, kako dišu ljudi koji tu borave. Podseća na biće kome je funkcija da štiti čoveka.

Snimite Symbiosis brošuru

Symbiosis Video (Vimeo)