Hercegovačka kuća vina

Mostar, BiH
Ksenija Bulatović dipl.ing.arh., Ivana Sasin ist.um., Igor Vujačić dipl.ing.arh., Daniela Perović dipl.ing.arh., Slađana Meseldžija aps.arh.
2009.

Prezentovana je rekonstrukcija objekta koji se nalazi pod kultirno-istorijskom zaštitom. Projektovana je ekstenzija prema dvorištu. Enterijer je savremen, takoreći moderan, sa citatima istorijskih tematika i arhitekture. Podrum je zasvođen, zidovi od opeke, a pod od kamena. Veoma racionalno projektovano. Prizemni deo izlazi u baštu i zajedno sa terasom, tremom čini celoviti proctor. Pored bašte objekta prolazi rečica koju mi uvodimo u baštu našeg restorana i poentiramo fontanom. Mobilijar restorana je savremen, a bojama i svedenim dizajnom se uklapa u ambijent restorana koji ima vizantijko-tradicionalnu tematiku.