Hotel Platani

Trebinje, BiH
Ksenija Bulatović dipl.ing.arh., Ivana Sasin ist.um., Daniela Perović dipl.ing.arh., Slađana Meseldžija aps.arh., Božidar Nestorović dipl.ing.arh., Ksenija Bunjak dipl.ing.arh.
2010.

Rekonstrukciji postojećeg objekta u hotel "Platani" u Trebinju, pristupilo se na dva nivoa – rekonstrukcijom prizemlja u recepciju i restoran i rekonstrukcijom sprata i potkrovlja u smeštajni deo.

U uređenju restorana korišćena je kombinacija savremenih elemenata sa tradicionalnim, karakterističnim za Trebinje. U uređenju kako restorana, tako i hotelskih soba, preovladavaju drvo i kamen – kao prirodni materijali i veza sa okruženjem.

Hotel je rađen prema kategorizaciji hotela sa tri zvezdice. Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne, sa sopstvenim kupatilima. Opremeljene su prema vodećim svetskim trendovima, sa priključcima za telefon i internet.