Konkurs - Obdaništa

Beograd, Srbija
Verica Međo dipl.ing.arh., Nevena Mitrović dipl.ing.arh., Ana Kovenc – Vujić dipl.ing.arh., Vesna Cagić – Milošević dipl.ing.arh., Ksenija Bulatović dipl.ing.arh., Danijela Perović dipl.ing.arh.
2010.

Prostorni koncept objekata formiran je saglasno nameni, lokaciji i karakteru okruženja. Oblikovanje objekata komponovno je adicijom i substitucijom primarnih, jednostavnih prizmatičnih formi koje produkuju i dalje jednostavne, ali ipak specifične, umereno dinamične kompozicije. Objekti su na parcelama pozicionirani tako da u što većoj meri anuliraju posledice zadatih, najčešće, minimalnih prostornih resursa. Spoljni prostori namenjeni boravku dece su pozicionirani u zonama parcele koje tangiraju zelene površine u neposrednom okruženju. Rešenje fasada inspirisano je namenom objekta, pa su funkcije jasno vizuelno razdvojene ciljanom primenom odnosno, "postojanjem" i "ne postojanjem" boje na fasadi: segmenti objekta namenjeni boravku dece i njihovim aktivnostima, segmenti objekta namenjeni komunikacijama i osoblju, ekonomat i tehnički i pomoćni prostori.