Konkurs za poslovni objekat - Višegrad

Višegrad, BiH
Ksenija Bulatović dipl.ing.arh., Vesna Cagić – Milošević dipl.ing.arh., Slađana Meseldžija aps.arh., Ksenija Burnjak Master.arh., Daniela Perović dipl.ing.arh.
2010.

Novi objekat ima određenu težinu, određenu monumentalnost - kao paralelu mostu Mehmed Paše Sokolovića; iako je savremen u konceptu i materijalizaciji, čini se kao da je oduvek pripadao tom prostoru. U vizuelnom smislu most i naš objekat čine celinu. Objekat je nadgradnja mosta, to se lepo vidi iz datih vizura sa mosta. Novi poslovni objekat se potpuno uklapa u vizuru grada i stapa sa okruženjem. Staklena površina gornjeg segmenta objekta omogućava oslikavanje neba, zelenila u okruženju, pa i samog mosta – kao što reflektuje siluetu mosta i svega što se nalazi na njemu, pa i naš objekat. Strukturalnost, prikazana "čipkom" nosača i podela gornjeg dela objekta, simulira talase na reci Drini, koji ne dopuštaju da slika okruženja bude savršena, već je na neki način impresija stvarnosti. Karakteristika našeg objekta, kao i mosta, je repeticija i ritmičnost u ponavljanju elemenata. Kameni zid objekta i projektovani raspored prozora našeg objekta karakterika su objekata u okruženju; prateći tu morfologiju došli smo do velične i rasporeda površine zidova i otvora u njima. Poslovni objekat, predmet konkursnog rada, je i aluzija na nekadašnji Karavan-seraj, aktuelni sadržaji savremenog doba su tu smešteni.