Rekonstrukcija Parohijskog doma – Manastir Arhangel Gavrilo

Zemun, Srbija
Ksenija Bulatović dipl.ing.arh., Ivana Sasin ist.um., Igor Vujačić dipl.ing.arh.
2010.

Manastir Arhangela Gavrila se nalazi u gradskom parku Zemuna. Potrebno je bilo projektovati nekoliko objekata manje kvadrature koji bi upotpunili manastirski kompleks, a to su parohijski dom, suveniri, prostor za izložbu ikona i prostor za sveće. Arhitektonski smo pokušali da primenimo vizantijski stil profane arhitekture na savremeni način. Forme su jednostavne, gotovo moderne. Sklop materijala je tradicionalni: drveni i malterisani zidovi. Prostori su projektovani sa dosta prirodnog svetla. Pokušali smo da smestimo objekte tako da ne remetimo postojeći raspored rastinja u parku.