Robna kuća Kamelija

Kotor, Crna Gora
Dott Arch Mladen Krekić, Goran Andrejin dipl.ing.arh, Ksenija Bulatović dipl.ing.arh.
2010.

Tema projekta je rekonstrukcija objekta "Kamelija" u Kotoru. Objekat se sastoji iz dva segmenta. Prvi segment je potrebno sačuvati u celosti, a drugi remodulirati u savremenom duhu. Pošto je funkcija objekta – trgovinski centar, masa objekta je izdeljena po horizontalnom principu čime se čuvaju nivelete zaštićenog objekta. Gornji nivo robne kuće je obložen materijalom u tonu krova zaštićenog objekta, imitirajući na taj način krovne površine koje su nekada tu bile. Na taj način se i vizuelno smanjuje visina novoprojektovanog objekta. Sa prednje strane robne kuće se nalaze terase na različitim visinama sa pogledom na more.