Poslovno-stambeni kompleks - Danilovgrad

Danilovgrad, Crna Gora
Dott Arch Mladen Krekić, Goran Andrejin dipl.ing.arh, Ksenija Bulatović dipl.ing.arh.
2010.

Prezentiran je predlog rešenja za uređenje terena na parceli koja izlazi na reku, u Danilovgradu. U trendu povećavanja kvadratura izgrađenih objekata, projektovan je tržni centar, poslovni centar i stambeno naselje. Poslovni i tržni centri su rađeni u arhitekturi tipičnoj za gradska naselja primenjujući samoodrživi koncept izgradnje. Stambeno naselje se dosta oslanja na tradicionalnu gradnju drvetom i kamenom interpretiranu na savremen način. Naizgled formirane su tri grupacije različite funkcije, međutim one se grupišu u jedinstvenu celinu prateći nove trendove arhitekture i same gradnje.