Konkurs za enterijer Saborne Crkve Svete Trojice - II nagrada

Mostar, Bosna i Hercegovina

Ksenija Bulatović Vladimir Bata Kidišević, djakon Srdjan Radojkovic, Jelena Čubra, Saša Naumović, Slobodan Rekalić, Jeromonah Ilarion Djurica
2012.


Primer stvaralačke teologije ambijenta Saborne Crkve kojoj smo nastojali da udahnemo pravoslavnu "dušu", da materijalizujemo duhovno. Enterijer u arhitektonskom smislu sadrži: oltarski prostor, naos i narteks. Ikonostas je pregrada koja otvara i uvodi u nesaznatljivu stvarnost božanske misterije. Ustvari je prozračna, ako je odraz vizantiskog tipa Liturgije. Prozračan ikonostas je jasan u svojoj jednostavnosti i u skladu je sa skromnom raskoši dizajna fresaka, ikona i osvetljenja. Zeleno, liturgijska boja procvetale pustinje, života, Duha;posrednik je izmedju toplog i hladnog, Višnjeg i najnižeg- umirujuće je osvežavajuća, ljudska boja,boja života. Mali i Veliki vhod, ulazak, dizajnirani su na podu Crkve. U narteksu su predvidjene krstionice za decu i odrasle. S obzirom da se radi o obnovi stare Saborne Crkve, koncepcija živopisa bi trebalo da sledi podjednako i stare obrasce oslikavanja pravoslavnih crkava i savremene tendencije likovnog izražavanja u ikonografiji.