Poslovni objekat

Takovska 1, Beograd
Vesna Cagić Milošević dipl.ing.arh., Ksenija Bulatović dipl.ing.arh.
2007/nezavršeno.

Objekat predstavlja savremenu neo-modernu "palatu", gradjenu po savremenim principima i sa primenom savremenih materijala. Sama forma zgrade proizašla je iz veoma kompleksnog okruženja u kojem se nalazi, što po svom značenju tako i po oblikovnoj strukturi.
Pokušaj da se ispoštuje urbana matrica u jednom novom značenju. Poentiran je sam ugao Bloka, sa željom da se da na značenju poziciji u samom urbanom tkivu centra Beograda i obeleži Takovska ulica kao jedna od bitnih gradskih saobraćajnica. Sam objekat predstavlja najavu urbane strukture klasičnog gradskog bloka sa različitim stambeno-poslovnim sadržajima.
Preplitanjem planova metričke strukture postignuta je igra rastera i punih i praznih površina. Primenjeni materijali su : aluminijumski raster, stakla sa visokim koeficijentom insolacije, kamene fasadne ploče i armirano betonska konstrukcija.