Stambeno-poslovni objekat

Skenderbegova 4, Beograd
Ksenija Bulatović dipl.ing.arh., Vesna Cagić Milošević dipl.ing.arh.
2004/nezavršeno.

Stambeni objekat koji je modelovan tako da svojim arhitektonskim elementima ne remeti celinu stambenog Bloka starog dela Beograda, u kojem se nalazi. Prilikom projektovanja fasade korišćeni su materijali iz okruženja- opeka i malter u kombinaciji sa raznolikim zastakljenim površinama, primereno funkciji stanovanja. Karakteristična je čista forma, kao i jasno segmentirani delovi koji čine celinu. Poentiranje ugla i neutralnost pri spajanju ovog objekta sa susedima.Struktura stanova je karakteristična za ovaj deo grada i njegov luksuz.